Životnost neboli rychlost opotřebování je vlastnost předmětu, která udává, jak dlouho si předmět udrží své vlastnosti a zejména provozuschopnost. V praxi platí, že se v průběhu času některé vlastnosti produktů mění, ale v rámci deklarované životnosti výrobku musí tento zůstávat funkční. Kvalitní LED svítidlo má na konci své životnosti zachovány své funkce a svítí max. o třetinu méně intenzivně než na začátku. Oproti dřívějším technologiím je takto  nízký pokles svítivosti ke konci životnosti svítidla pokrokem.

Podmínkou dosažení výrobcem deklarované životnosti je zejména řízení se pokyny výrobce a provozování zařízení v souladu s jeho parametry. Důležitou provozní podmínkou u LED svítidel je teplota. Používání svítidla na hranici proudových specifikací může vést k přehřátí pouzdra diody a následnému selhání zařízení. Je podstatné, aby mělo svítidlo zajištěno dostatečné chlazení, což bohužel není případ nekvalitních produktů.

Životnost LED osvětlení je při zachovávání vhodných podmínek používání několikanásobně delší v porovnání s klasickými světelnými zdroji. Kolik hodin je životnost LED panelů?