Stupeň krytí značí odolnost svítidla proti okolním vlivům. Označuje se IP kódem podle mezinárodního standardu IEC 60529. Označení může být například IP21 nebo IP65. První číslice za písmeny IP informuje o ochraně před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice udává stupeň ochrany proti vniknutí vody. Nejvyšším stupněm ochrany je IP69.

LED panely mají zpravidla krytí IP20. Tento stupeň zabezpečení označuje takové elektrické zařízení, které dostatečně chrání proti úrazu elektrickým proudem při nebezpečném dotyku prstem, je odolné proti vniknutí malých cizích předmětů, ale není chráněno proti vniknutí vody.

Z charakteristiky krytí IP20 vyplývá vhodnost LED panelů do vnitřních prostor, nikoliv však ven resp. tam, kde je zapotřebí svítidlo s odolností proti vniknutí vody.