Studené
Neutrální
Ra je index podání barev (CRI – Color Rendering Index). Tento parametr udává, jakým způsobem vnímáme barvy osvícené světlem z určitého zdroje v porovnání s jejich vnímáním při osvícení běžným denním světlem. Hodnoty Ra se pohybují v rozmezí 0 až 100, přičemž při hodnotě 0 je věrnost podání barev nejvzdálenější od podobnosti s denním světlem. Naopak při hodnotě 100 nedochází k žádnému zkreslení a barvy jsou vnímány stejně jako při osvícení denním světlem.

Většina LED panelů vyzařuje světlo teplé bílé, bílé a nebo studené bílé. Hodnota indexu podání barev je ve všech případech nad 80 Ra, konkrétní rozdíly vnímání barev jsou velmi malé. Zvláštní kapitolou je pochopitelně vnímání barev v případě využití RGB panelů, u kterých dochází ke značnému poklesu hodnoty Ra.