Odpověď na otázku, kolik hodin je životnost LED panelů, uveďme ve dvou bodech.

Prvním je výdrž samotné LED diody. LED dioda je polovodičová součástka, která nejenom dokáže vytvořit spoustu světla za minimum energie, ale je také známa svou neuvěřitelnou výdrží. Kdyby byly panely složeny pouze z LEDků, činila by jejich životnost přes sto tisíc hodin svícení.

Panely se však skládají i ze zdroje, chladiče a dalších částí. Kvalitní panely musí mít perfektně řešené tělo z kvalitního materiálu, protože právě to slouží jako chladič celého svítidla. Externí zdroj se musí skládat z kvalitních součástek předních výrobců a disponovat dostatečným výkonem, aby panel mohl fungoval tak, jak je žádoucí. Tyto součásti, jsou-li ve výborné kvalitě, obvykle vydrží provoz v řádu desetitisíců hodin.

Pokud panely splňují podmínku kvality všech součástí a jsou využívány v souladu s doporučeními, obvykle činí životnost  panelu již zmíněných několik desítek tisíc hodin.

V článku Co přesně znamená “životnost” LED panelů si můžete přečíst o životnosti i z dalšího pohledu.