LED panely disponují krytím IP20, což mj. značí absenci ochrany proti vniknutí vody (pro podrobnosti viz “Druhy krytí LED panelů” ). Proto panely nelze doporučit do prostor s vysokou vlhkostí. Nedostatkem panelů je tak jejich nevhodnost pro venkovní použití.

Co se týká teploty, panely jsou schopny fungovat při teplotách cca +40 až -50. Přesné rozmezí je možno nalézt u každého výrobku v parametru “pracovní teplota.” Na tomto místě je vhodné upozornit i na to, že se LEDky při produkci světla nezahřívají.

Je známo, že jsou diody odolné proti vibracím. Pokud má být panel instalován např. do pracovního prostoru, kde bude jistým vibracím vystaven, diodám to vadit nebude. Další otázkou však je bohužel konstrukce samotného panelu. Na tu bohužel může mít vibrace neblahý vliv a i proto je třeba zvážit, kam má být panel instalován.