Objevují se diskuse o tom, že LED produkty vyšších výkonů bílé a modré chromatičnosti mohou být škodlivé pro naše zdraví, resp. zrak. Oko je na modrou složku světla, která je zastoupena zejména ve studených barvách světla, citlivé. Znamená to, že by se měly používat jen teplé barvy světla?

Tak prosté to není. Každé světlo má svá specifika používání a své výhody i nevýhody. A to platí i o studeném světle.

Zářivé studené světlo má své své důležité opodstatnění tam, kde je potřeba se soustředit a být aktivní. Teplé světlo, které působí relaxačně až útlumově a zkresluje vnímání barev a obrysů, není příliš vhodné kupř. pro četbu, do práce a nebo na výstaviště. V určitých situacích a prostředích nabízí tedy studenější světlo značné výhody.

Nevýhodou světla s intenzivní modrou složkou je, že by nemělo být využíváno ve zhoršených světelných podmínkách, protože po setmění působí modrá složka světla na oko nepříznivě. Což není případ situace, kdy si např. v osvětlené místnosti ještě přisvěcujeme lampou na knížku – tam je okolí osvětlené.

Zároveň se upozorňuje na to, že by naše oči neměly být světlu s intenzivní modrou složkou vystavovány dlouhodobě a přílišně. Trávit celé pracovní dny např. v kanceláři s intenzivním studeným světlem může zapůsobit na oči až nepříjemně. Vždy je potřeba zachovávat určitá pravidla, aby nedocházelo k poškozování zraku. Dnešní diody jsou schopny překračovat bezpečnostní limity specifikované v ANSI/IESNA RP-27.1-05: Recommended Practice for Photobiological Safety for Lamp and Lamp Systems.