LED osvětlení je z mnoha hledisek ekologické a  asi nejvíce je v tomto ohledu vyzdvihován jeho velmi úsporný provoz. Ale ekologické zůstává i tehdy, když doslouží a recykluje se. Důležitou vlastností LED osvětlení je, že na rozdíl od svého předchůdce, jímž byly kompaktní žárovky a zářivky (známé i jako “úsporky”), neobsahuje vysoce jedovatou rtuť.

Nutnost ekologické likvidace vyřazených nebo nefunkčních elektrozařízení je stanoven předpisy – elektroodpad má stanovena vlastní pravidla sběru a likvidace. V Evropské unii platí směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a  směrnice o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS). Za recyklaci LEDků se platí již při koupi – do koncové ceny výrobků je rovnou započítáván recyklační poplatek (PHE).

Pro běžného spotřebitele je důležité vědět to, že elektroodpad má být odevzdáván sběrnému dvoru, prodejci doslouživšího produktu a nebo na veřejných místech vybavených malou sběrnou nádobou (úřady, obchody, bytové domy, školy aj.).