Trida ochrany II
Trida ochrany III
Třída izolace neboli třída ochrany elektrického předmětu udává, jakým způsobem je u zařízení dosaženo bezpečnosti (ochrany proti úrazu elektrickým proudem). Podle míry ochrany jsou rozlišovány třídy 0, I, II a III, přičemž používání spotřebičů s třídou ochrany 0 je v ČR zakázáno.

Zařízení s třídou izolace I má všude alespoň základní izolaci a má ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče na neživou část. Pohyblivý přívod musí být trojžilový. Místo pro připojení ochranného vodiče musí být označené značkou.

Zařízení s třídou izolace II má všude dvojitou nebo zesílenou izolaci, nemá zařízení k připojení ochranného vodiče, protože není potřeba. Povrch je buď celý z izolantu nebo může mít některé části kovové kvůli dosažení větší mechanické pevnosti, avšak vždy musí být oddělené od živých částí dvojitou nebo zesílenou izolací. Pohyblivý přívod je dvoužilový. Spotřebič musí být označen symbolem dvojité izolace, tzn. dvěma soustřednými čtverci.

Zařízení s třídou izolace III je určeno pro připojení ke zdroji bezpečného malého napětí (SELV). Zařízení musí být tudíž navrženo tak, aby bylo možné připojit je pouze ke jmenovitému napětí, které nepřesáhne 50V střídavých nebo 120V stejnosměrných. Pohyblivý přívod je dvoužilový a je opatřen nezáměnnou vidlicí. Zařízení je označeno příslušným symbolem.